⚠ Coronavirus en contractuele verplichtingen: is er sprake van overmacht?! 👇
Steeds meer bedrijven sluiten vanwege het Coronavirus hun deuren. Maar kan dat wel gelet op deovereenkomst van opdracht die u met uw klanten hebt gesloten, of moeten u in dat geval opdraaien vooralle kosten die de andere partij maakt? En in hoeverre voorzien de algemene of specifieke voorwaardenvan uw leveranciers in een mogelijkheid om hun diensten richting u op te schorten, in verband met vreesvoor besmetting? Kunt u of kan uw leverancier dan een beroep doen op overmacht? Daarvan is sprake alsu of uw leverancier er zelf niets aan kan doen dat er een tekortkoming in de nakoming van deovereenkomst is ontstaan🤷‍♂️.
Een succesvol beroep op overmacht zal afhankelijk zijn van de positie waarin u verkeert. Bent u degenedie niet kan nakomen, dan zult u al snel het contract of de algemene voorwaarden zo willen uitleggen, datde uitbraak van het Coronavirus inderdaad als overmacht moet worden gezien. Andersom wilt u ditnatuurlijk liever niet. Een conflict hierover kan snel ontstaan..Verschilt u mening hierover, dan wilt u dit natuurlijk snel opgelost hebben en is transparantecommunicatie hierover van groot belang! Gezien de gemeenschappelijke belangen en het behoud van degezamenlijke relatie, kan het verstandig zijn een onafhankelijk persoon in te schakelen.
Bruna Mediation kan u hierbij zeer goed van dienst zijn. Hebt u vragen of verkeert u al in eenconflictsituatie?