Mediation

Het is u er alles aan gelegen dat de relatie blijft behouden. Uw onbetaalde factuur is hierbij echter iets dat het vertrouwen schaadt en uw relatie kan verslechteren of zelfs beëindigen. Wij kunnen helpen door mediation in te zetten. In een aantal gesprekken met u, uw afnemer en indien gewenst uw beiden, proberen wij het contact te herstellen en een oplossing te vinden die uw beider belangen behartigt.