Coaching


Uw factuur blijft onbetaald en u verliest het contact met uw afnemer. Wij kunnen u helpen het contact te herstellen zodat communicatie weer mogelijk wordt. Hierna proberen we samen heldere afspraken te maken met als doel dat uw factuur betaald wordt.

Mediation

Het is u er alles aan gelegen dat de relatie blijft behouden. Uw onbetaalde factuur is hier echter iets bij dat het vertrouwen schaadt en uw relatie kan verslechteren of zelf beëindigen.

Wij kunnen u helpen door mediation in te zetten. In een aantal gesprekken met u, uw afnemer of indien gewenst uw beiden, proberen wij het contact te herstellen en een oplossing te vinden die uw beider belangen behartigt.

Facturatie

De factuur als visitekaartje

Wat staat er op een factuur?

Hoe stel je een goede factuur op?

Welke programma's kun je hiervoor gebruiken?