1. Wat is het commerciële of financiële belang? Als het gaat het om een klein bedrag of als u verder
  geen zaken meer doet met de afnemer, kunt u het beste uw verlies nemen en uw vordering afboeken.
 2. Zorg ervoor dat u een dossier opbouwt. Sla mailverkeer op en maak aantekeningen van
  telefoongesprekken. Noteer de data van versturen en ontvangen van de mail, telefoongesprekken en
  overige correspondentie zoals herinneringen en aanmaningen.
 3. Ga alle stappen in uw leverproces na. Hebt u alles geleverd conform de gemaakte afspraken? Zijn
  er geen gebreken van uw kant geweest en hebt u niets nagelaten?
 4. Stel uw klant tijdig in gebreke; dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken of uw
  leveringsvoorwaarden.
 5. Probeer de reden te achterhalen van het niet betalen. Als u er bijvoorbeeld achterkomt dat uw
  afnemer in een faillisement is gekomen, kunt u zich het beste veel moeite en geld besparen en uw
  verlies nemen.